Nová generácia certifikovanej stĺpovej médiovej steny MERCI® G vhodná pre stredový laboratórny stôl s obojstanným prístupom k médiám alebo znížená verzia umiestniteľná pod okno.
The new generation of certified MERCI® G panel media walls, suitable when a large number of valves are required at one workplace or a reduced version that can be placed under a window.
Nová generácia certifikovanej mostovej médiovej steny MERCI® G s dostatočnou odkladacou plochou pre pracovisko s veľkým množstvom spotrebného materiálu.
Certifikované médiové steny MERCI® N pre fixné riešenie laboratórnych interiérov v pravom alebo ľavom prevedení, stojace na podlahe.
Certifikované elektro médiové steny MERCI® NIE slúžiace na rozvod elektro médií, stojace na podlahe alebo pracovnej doske.
Použitie predovšetkým u obojstranných laboratórnych stolov, kde sa nevyplatí viesť médiové pripojenie podlahou. Je možné ich zavesiť do ľubovoľnej výšky nad pracovnú plochu stolu.