Certifikované médiové steny MERCI® G pre fixné riešenie rozvodov médií v laboratórnych interiérov.
Certifikované médiové steny MERCI® G pre fixné riešenie rozvodov médií v laboratórnych interiérov.
Certifikované médiové steny MERCI® G pre fixné riešenie rozvodov médií v laboratórnych interiérov
Certifikované médiové steny MERCI® N pre fixné riešenie laboratórnych interiérov v pravom alebo ľavom prevedení, stojace na podlahe.
Pre fixné riešenie laboratórnych interiérov, osadenie na pracovnej doske stola, v pravom alebo ľavom prevedení pre jednostranný alebo obojstranný laboratórny stôl.
Použitie predovšetkým u obojstranných laboratórnych stolov, kde sa nevyplatí viesť médiové pripojenie podlahou. Je možné ich zavesiť do ľubovoľnej výšky nad pracovnú plochu stolu.