Projekcia a inžiniering

V spoločnosti MERCI, s.r.o. prevádzkujeme už viac ako 20 rokov projektovú, výrobnú a instalačnú realizáciu laboratórnych materiálov pre celé spektrum odborov a činností. Pracujeme na širokej škále investičných projektov rôzneho významu a veľkosti a súčasne tak poskytujeme odborné predajné služby. 

Požiadavky našich klientov riešime komplexne, a to od ideového návrhu laboratórnych interiérov cez spracovanie projektu, výrobu požadovaných prvkov a ich montáž a sprevádzkovanie až po bežnú prevádzkovú údržbu a predpísaný servis. Profesionálny tím zamestnancov a rozsiahla sieť pobočiek zabezpečujú optimálnu dostupnosť našich služieb.

Základom úspešnej činnosti spoločnosti je predovšetkým ucelený prístup k problematike laboratórnych interiérov a vybavenia, ktorý zahŕňa súlad stavebných a napájacích dispozícií, laboratórneho nábytku a digestorov, inštalovaných technológií, personálnych požiadaviek a prevádzkového materiálu.

Neoddeliteľnou súčasťou je aj vyhodnotenie materiálových a personálnych ciest, pracovných metodík, ďalej tvorba prevádzkových postupov pracovísk a ekonomika a efektivita ich prevádzky.

Ako popredný český výrobca investuje spoločnosť MERCI do výskumuvývoja laboratórneho nábytku a do prevádzkových skúšok pre inováciu používaných materiálov.

Disponujeme vlastným technologickým a vývojovým oddelením, ktorého hlavným cieľom je zdokonaľovanie vlastných modelových radov a vytvorenie základných predpokladov pre moderné, bezpečné a energeticky efektívne pracovisko. Nemenej dôležitou prioritou je uvádzať na trh také výrobky, ktoré zodpovedajú vysokým nárokom pre prácu v najrôznejších typoch laboratórií.

Schopnosť projektovania a inžinierske práce sú dôležité predovšetkým pri zariaďovaní veľkých investičných celkov, ako sú novo vznikajúce kampusy, vedecké centrá excelentnosti, rozsiahle technologické či výrobné parky alebo zdravotnícke zariadenia.