Laboratórny nábytok

Laboratórne stoly MERCI®

Pracovná doska stola vyrobená z rôznych materiálov, je možné ju osadiť výlevkami, batériami, ventilmi, stenou pre rozvod médií. Priestor pod pracovnou doskou je možné vyplniť konštrukciou s kontajnerm
Certifikované médiové steny MERCI® GP NextGen pre fixné riešenie rozvodov médií v laboratórnych interiérov.
Certifikované médiové steny MERCI® GC NextGen pre fixné riešenie rozvodov médií v laboratórnych interiérov.
Certifikované médiové steny MERCI® GT NextGen pre fixné riešenie rozvodov médií v laboratórnych interiérov
Použitie predovšetkým u obojstranných laboratórnych stolov, kde sa nevyplatí viesť médiové pripojenie podlahou. Je možné ich zavesiť do ľubovoľnej výšky nad pracovnú plochu stolu.
Certifikované médiové steny MERCI® N pre fixné riešenie laboratórnych interiérov v pravom alebo ľavom prevedení, stojace na podlahe.
Pre fixné riešenie laboratórnych interiérov, osadenie na pracovnej doske stola, v pravom alebo ľavom prevedení pre jednostranný alebo obojstranný laboratórny stôl.
Certifikované laboratórne digestory MERCI® N riady NextGen integrujú najnovšie prvky technologického vývoja a spĺňajú tak všetky obvyklé európske štandardy.

Laboratórny digestor

Odsávacie diely MERCI®

Odsávacie boxy je možné využiť pre prácu, ktorá si nevyžaduje certifikované laboratórne digestory. Lokálne odsávanie navyše nevyžaduje zásah do dispozície laboratória.

Laboratórny digestor

Digestory stolné MERCI®

Využívajú sa na demonštračné účely v školstve alebo pre odvádzanie pár a niektorých plynov v bežnom laboratóriu.

Laboratórny digestor

Digestory bez odsávania MERCI®

Využitie technológie molekulárnej filtrácie, záruka bezpečného pracovného prostredia i ochrany pri práci s odparujúcimi sa chemickými látkami.

Laboratórny digestor

Digestory s odsávaním MERCI® N

Certifikované laboratórne digestory MERCI® N integrujú najnovšie prvky technologického vývoja a spĺňajú tak všetky obvyklé európske štandardy.