Bezpečnostná skriňa

Bezpečnostné skrine na horľaviny

Pre skladovanie horľavín, v prípade požiaru ochraňuje uložené horľavé látky po dobu 90 minút (typ 90) alebo 30 minút (typ 30).

Bezpečnostná skriňa

Skrine na kyseliny a liehy

Bezpečné a predpisové skladovanie agresívnych chemikálií.
Skrine s odolnosťou 90 alebo 30 minút v prípade požiaru, špeciálna úprava pre skladovanie tlakových fliaš.
Spoločné skladovanie horľavín, liehov a kyselín v jednej bezpečnostnej skrini s optimálnym prispôsobením vnútorného priestoru.

Bezpečnostná skriňa

Skříně pro čisté prostory

Bezpečnostná skriňa

Skříně pro uložení kanystrů

Bezpečnostná skriňa

Skrine na chemikálie

Jednostenné plechové skrine určené pre bezpečné a predpisové skladovanie chemikálií.