Laboratórny digestor

Digestory s odsávaním

Certifikované laboratórne digestory MERCI® integrujú najnovšie prvky technologického vývoja a spĺňajú tak všetky obvyklé európske štandardy.

Laboratórny digestor

Digestory bez odsávania

Využitie technológie molekulárnej filtrácie, záruka bezpečného pracovného prostredia i ochrany pri práci s odparujúcimi sa chemickými látkami.

Laboratórny digestor

Digestory stolné

Využívajú sa na demonštračné účely v školstve alebo pre odvádzanie pár a niektorých plynov v bežnom laboratóriu.

Laboratórny digestor

Odsávacie diely

Odsávacie boxy je možné využiť pre prácu, ktorá si nevyžaduje certifikované laboratórne digestory. Lokálne odsávanie navyše nevyžaduje zásah do dispozície laboratória.