Nová generácia elektronicky riadeného laboratór digest. MERCI® G podľa EN 14175, variabilita rozmiestnenia ovl. prvkov, osadenie prac. plochou, vnútorného vyloženia a spodných bezpečnostných skríň.

Laboratórny digestor

Digestory s odsávaním MERCI® N

Certifikované laboratórne digestory MERCI® N integrujú najnovšie prvky technologického vývoja a spĺňajú tak všetky obvyklé európske štandardy.

Laboratórny digestor

Digestory bez odsávania MERCI®

Využitie technológie molekulárnej filtrácie, záruka bezpečného pracovného prostredia i ochrany pri práci s odparujúcimi sa chemickými látkami.

Laboratórny digestor

Digestory stolné MERCI®

Využívajú sa na demonštračné účely v školstve alebo pre odvádzanie pár a niektorých plynov v bežnom laboratóriu.

Laboratórny digestor

Odsávacie diely MERCI®

Odsávacie boxy je možné využiť pre prácu, ktorá si nevyžaduje certifikované laboratórne digestory. Lokálne odsávanie navyše nevyžaduje zásah do dispozície laboratória.