Laboratórny a školský nábytok

Váhové stoly a vážiace pracovisko MERCI®

Váhové stoly a vážiace pracoviská, navrhnuté pre laboratóriá potrebujúce presnosť a flexibilitu. Robustné, bezpečné a ergonomicky optimalizované.

Laboratórny a školský nábytok

Laboratórne stoly MERCI®

Pracovná doska stola vyrobená z rôznych materiálov, je možné ju osadiť výlevkami, batériami, ventilmi, stenou pre rozvod médií. Priestor pod pracovnou doskou je možné vyplniť konštrukciou s kontajnerm

Laboratórny a školský nábytok

Skrine MERCI® a úložné priestory

Dvere skrine na niklovaných závesoch s otvárateľnosťou do 110°, samozatváracie pojazdy pre zásuvky, tlmiče dorazu.

Laboratórny a školský nábytok

Špeciálny nábytok MERCI®

Anti-vibračné stoly, stoly s nadštandardnou nosnosťou.

Laboratórny a školský nábytok

Nerezový a kovový nábytok MERCI®

Úložné a šatňové skrine z oceľového plechu, regály, nerezový nábytok.

Laboratórny a školský nábytok

Stoličky

Rôzne výšky sedenia, materiály sedákov a mnoho príslušenstva pre pohodlnú a bezpečnú prácu v laboratóriu.

Laboratórny a školský nábytok

Učebne a laboratóriá chémie

Špeciálny laboratórny nábytok. Laboratórne digestory. Meracie prístroje a čidlá. Chemický riad a príslušenstvo. Súpravy na výučbu chémie. Kompletná inštalácia vrátane zaškolenia.

Laboratórny a školský nábytok

Učebne a laboratóriá fyziky

Špeciálny laboratórny nábytok. Laboratórne digestory. Meracie prístroje a čidlá. Zdroje napätia. Učebné pomôcky pre mechaniku, dynamiku, termiku, optiku, elektrinu a magnetizmus.

Laboratórny a školský nábytok

Učebne a laboratóriá prírodopisu a biológie

Špeciálny laboratórny nábytok. Mikroskopy a videomikroskopy. Lupy a pozorovacie nádoby. Preparáty a kufríkové súpravy. Učebné pomôcky pre anatómiu človeka, zoológiu, botaniku, geológiu.

Laboratórny a školský nábytok

IT učebne

Konfigurovateľný nábytok so sieťovými tunelmi. HW a SW vybavenie. Interaktívne riešenie - LCD panel, tabuľa, vizualizér, 3D helmy. Integrácia učebne do konektívnej školy.

Laboratórny a školský nábytok

Jazykové učebne

Špeciálny laboratórny nábytok. Ovládací pult. Digitalizované systémy. Komunikačná technológia.

Laboratórny a školský nábytok

Dielne a polytechnické učebne

Dielenský nábytok. Ručné a elektrické náradie. Dielenské stroje a príslušenstvo. Robotické stavebnice. Polytechnické súpravy. Kompletná inštalácia vrátane zaškolenia.